PERFORMANCE MARKETING: WHAT'S THE DIFFERENCE BETWEEN CLICK & SESSION

Performance Based Marketing (Hiệu quả tiếp thị) hoặc Performance Marketing đang là một xu hướng và là một hướng đi mới của quảng cáo tiếp thị nói chung và quảng cáo trực tuyến nói riêng. Và để có thể làm được điều này thì hoàn toàn không thể thiếu được các công cụ đo lường, và cả cách đọc hiểu các số liệu đo lường đó. F

Trong tất cả các số liệu đo lường đó, cơ bản nhất là Click (nhấp chuột) & Session (lượt truy cập) - cái mà đa phần ai cũng hiểu nhưng có thể hoàn toàn không phải là như vậy, đặc biệt là với các bạn mới bắt đầu bước chân vào con đường quảng cáo trực tuyến.

Ở bài viết này, Ureka Media sẽ chia sẻ với các bạn sự khác nhau giữa Click & Session để có thể phân biệt tốt hơn và từ đó có đánh giá tốt hơn về chiến dịch.

1. Nhấp chuột (Click) không đồng nghĩa với Lượt truy cập (Session):
Google AdWords theo dõi số nhấp chuột, trong khi Google Analytics theo dõi số lượt truy cập. Nếu một người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn hai lần trong ba mươi phút mà không đóng trình duyệt của mình, điều này được Analytics ghi lại là một lượt truy cập vào trang web của bạn, ngay cả khi người dùng rời khỏi trang web của bạn và quay trở lại ngay sau đó. 
 
Ví dụ: nếu người dùng nhấp vào quảng cáo một lần, nhấp vào nút quay lại và sau đó nhấp vào quảng cáo một lần nữa, AdWords sẽ ghi lại 2 nhấp chuột trong khi Analytics ghi lại 1 lượt truy cập. 
 
2. AdWords lọc các nhấp chuột không hợp lệ khỏi báo cáo của bạn, trong khi Analytics hiển thị toàn bộ dữ liệu:
AdWords tự động lọc các nhấp chuột nhất định khỏi báo cáo của bạn, trong khi Analytics báo cáo toàn bộ số lượt truy cập kết quả vào trang web của bạn. Số nhấp chuột chúng tôi lọc khỏi báo cáo AdWords của bạn đôi khi là các trường hợp mà một người nào đó nhấp liên tục vào quảng cáo của bạn nhằm tăng chi phí hoặc tăng tỷ lệ nhấp của bạn. AdWords xem các nhấp chuột này là không hợp lệ và tự động lọc các nhấp chuột đó ra khỏi báo cáo AdWords của bạn. Bạn không bị tính phí cho các nhấp chuột có thể không hợp lệ này. 
 
3. Bạn đã tắt tính năng tự động gắn thẻ cho các URL trong tài khoản AdWords của mình: 
Nếu tính năng tự động gắn thẻ tắt và bạn đã không gắn thẻ cho các URL đích có các biến số theo dõi chiến dịch theo cách thủ công thì số lượt truy cập sẽ không được đánh dấu là Google CPC (nhấp chuột đến từ các quảng cáo AdWords), nhưng thay vào đó có thể được quy cho Google Organic (nhấp chuột từ kết quả tìm kiếm không phải trả tiền trên Google.com.vn). Hãy bảo đảm rằng tài khoản AdWords của bạn đã bật tính năng tự động gắn thẻ hoặc có các biến số theo dõi chiến dịch được thêm vào cuối mỗi URL đích. 
 
Để bật lại tính năng tự động gắn thẻ: 
- Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
- Nhấp vào tab Tài khoản của tôi, sau đó chọn Tùy chọn tài khoản. 
- Trong phần Theo dõi, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. 
- Chọn hộp kiểm Tự động gắn thẻ URL đích. 
- Nhấp vào Lưu thay đổi. 
 
4. Đảm bảo Cài đặt nhập & xuất AdWords chính xác: 
Nếu bạn đảm bảo các tài khoản đã được liên kết và bạn vẫn không thấy dữ liệu nhấp chuột hoặc dữ liệu chi phí, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đã chọn tùy chọn nhập dữ liệu từ tài khoản được liên kết vào chế độ xem được đề cập. 
 
5. Trang web của bạn có tính năng ghi đè URL phía máy chủ: 
Việc thêm các thông số bổ sung cho URL của bạn có thể phá vỡ quy tắc ghi đè. Một tỷ lệ nhỏ các trang web không cho phép thông số tùy ý trong URL và do đó sẽ tạo ra các trang lỗi khi bạn bao gồm các thông số đó. Chúng tôi khuyên bạn nên đề xuất quản trị viên web của mình cho phép các thông số URL tùy ý. 
 
6. Trang đích của bạn có thể chuyển hướng đến một trang khác:
Chuyển hướng trong các trang đích có thể thường xuyên cản trở mã Google Analytics khởi chạy và nhận diện đúng lượt truy cập đến từ chiến dịch tìm kiếm có trả tiền. 
 
Ví dụ: nếu quảng cáo của bạn dẫn đến https://www.urekamedia.com, nhưng bạn đã tạo chuyển hướng 301, 302 hoặc JavaScript từ URL đó đến https://www.urekamedia.com/our-differentiation, thông tin chiến dịch ban đầu đã được thêm vào trang đích sẽ bị mất khi chuyển hướng. 
 
Bạn có thể sử dụng công cụ của nhà phát triển Chrome để xác định liệu trang có đang sử dụng chuyển hướng hay không và liệu các biến số của chiến dịch đã được tách hay chưa: 
- Nhấp vào trình đơn Chrome, sau đó nhấp vào Công cụ > Công cụ nhà phát triển. 
- Nhấp vào tab Mạng và làm mới trang nếu cần. 
- Đối với đường dẫn có trạng thái bao gồm mã chuyển hướng, hãy kiểm tra xem liệu đường dẫn đó có bao gồm các biến số của chiến dịch của bạn hay không.
 
7. Đảm bảo trang đích cho quảng cáo của bạn đang được theo dõi:
Nếu trang đích cho quảng cáo của bạn không được theo dõi, thông tin chiến dịch của bạn không được đưa vào Analytics. Hãy đảm bảo rằng bạn đang theo dõi tất cả các trang đích cho quảng cáo AdWords của mình.
 
8. Người dùng truy cập có thể đã đặt tùy chọn trình duyệt của họ để ngăn Google Analytics được sử dụng trên các trang web thu thập dữ liệu:
Người dùng truy cập vào trang web của bạn thông qua AdWords có thể tắt JavaScript hoặc hình ảnh hoặc có thể sử dụng các công nghệ khác ngăn Google Analytics khỏi báo cáo về khách truy cập trang web của bạn (chẳng hạn như bằng cách cài đặt Tiện ích mở rộng trình duyệt Google Analytics). Nếu trường hợp này xảy ra, Google Analytics không thể báo cáo những khách truy cập này, nhưng họ sẽ được báo cáo thông qua AdWords. Để Google Analytics ghi lại lượt truy cập, khách truy cập phải bật JavaScript và hình ảnh cho trang web của bạn. 
 
9. Đảm bảo trang đích của bạn có thể tải mã đúng: 
Các nhấp chuột được báo cáo trên Google AdWords nhưng không được báo cáo trên Google Analytics có thể là kết quả của sự cản trở giữa sự kiện nhấp chuột Google AdWords và khả năng tải mã theo dõi trêntrang đích. Nếu đây là lý do, hãy đảm bảo rằng máy chủ lưu trữ web của bạn hoạt động đúng, trang đang tải cho tất cả người dùng và IP có thể có, đồng thời mã theo dõi được cài đặt đúng trên các trang web của bạn. 
 
10. Khách truy cập trở lại trong thời gian tồn tại của một chiến dịch: 
Trong thời gian tồn tại của một chiến dịch nhất định, lượt truy cập quay lại vào trang web của bạn được tính cho một chiến dịch đó. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể thấy nhiều lượt truy cập hơn là nhấp chuột. Để thấy số lượt truy cập từ các khách truy cập quay lại, hãy phân đoạn chéo chiến dịch theo Loại người dùng truy cập. 
 
11. Khách truy cập trở lại trang web của bạn qua dấu trang:
Analytics sử dụng thông số gclid trong URL đích của bạn để nhận dạng lượt truy cập từ quảng cáo AdWords. Thông số gclid hiển thị trong URL trang đích của bạn khi người dùng đến được trang web từ quảng cáo của bạn. 
 
Ví dụ: nếu trang web của bạn là www.example.com, khi người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn, trang web xuất hiện trong thanh địa chỉ dưới dạng: www.example.com/?gclid=123xyz 
 
Nếu người dùng truy cập đánh dấu trang trang web của bạn cùng với thông số gclid thì Analytics ghi lại các lượt truy cập từ các dấu trang này dưới dạng lượt truy cập từ quảng cáo AdWords của bạn. Tuy nhiên, AdWords không ghi lại các nhấp chuột (và nhà quảng cáo không bị tính phí cho các lượt truy cập này vì đó là các nhấp chuột thực tế trên quảng cáo). 
 
12. Thời gian chờ máy chủ: 
Nếu khách truy cập đến trang web của bạn từ quảng cáo và sau đó rời trang đích trước khi mã theo dõi thực thi, khi đó thông số gclid sẽ không bao giờ được chuyển đến máy chủ của Google và nhấp chuột đó không được kết hợp với lượt truy cập. Điều đó dẫn đến sự khác biệt về số nhấp chuột so với lượt truy cập.
 
Quốc Hưng tổng hợp từ internet
 
 
 
We've updated our Privacy & Cookie Policies. Cookies are necessary for us to deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Agree
Loading...