U Works

  • U Works
  • Ngân hàng /
  • [Banking/Financial] Quỹ đầu tư trái phiếu & cổ phiếu TechcomSecurities
[Banking/Financial] Quỹ đầu tư trái phiếu & cổ phiếu TechcomSecurities


BRIEF CỦA CHIẾN DỊCH: Chiến dịch Online Marketing cho Quỹ đầu tư Trái phiếu & Cổ phiếu TCBF nhằm

- Tăng nhận diện sản phẩm.

- Thu leads hỗ trợ push sale.

KPIs CHÍNH: 699 Leads

THỜI GIAN THỰC HIỆN: từ 08/05/2017 đến 06/08/2017


THÁCH THỨC CỦA CHIẾN DỊCH: Sản phẩm chưa được nhiều người biết tới. Dung lượng thị trường thấp, user là người có thu nhập khá cho tới cao (>25M), có kiến thức về đầu tư, chứng khoán, cổ phiếu…

GIẢI PHÁP CỦA UREKA:

- Tiếp cận phạm vi rộng, tìm kiếm phân khúc tiềm năng. Thu thập & phân loại dữ liệu người dùng (segmentation). 

- Content team & Media team tìm hiểu insights chính xác & tiếp cận chính xác, đánh đúng insights khách hàng: Đơn giản hóa sản phẩm; Tạo ra các thông điệp nội dung mà khách hàng muốn nghe.

- Tối ưu & tracking lượt chuyển đổi.


KẾT QUẢ:

- Đạt 769 leads chất lượng, vượt 10% so với KPIs mong muốn của khách hàng.

- Landing page: https://info.tcbs.com.vn/ureka-tcfund
We've updated our Privacy & Cookie Policies. Cookies are necessary for us to deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Agree