U Works

Brief của chiến dịch: 

Yêu cầu sử dụng Facebook & Google Search để quảng cáo chương trình bán hàng mới nhất, nhằm thu hút người mua mới. 

Requires the use of Facebook & Google Search to promote the latest sales, in order to attract new buyers.

Key KPIs: 10,300 clicks and 35 leads

Timeline: 09/2017 - 10/2017

MỤC TIÊU CHIẾN DỊCH:

Làm tăng nhận biết của người dùng về các sản phẩm của Maritime Bank (MSB) – đặc biệt các sản phẩm tín dụng, hỗ trợ mua sắm – nhân dịp Tết Nguyên Đáng; đồng thời tạo & thu được leads chất lượng để hỗ trợ sales.

KPIs CHÍNH:

•Tương tác với khách hàng mục tiêu.
•Thu hút được leads chất lượng.
•Tối ưu chi phí leads thu về.

THỜI GIAN THỰC HIỆN:  3 tháng

Chiến dịch/ Campaign

 Vinamilk

 Địa lý/ Geography

 Toàn quốc/ Nationwide

 Thời gian/ Timeline

 11/2016

 Mục đích & Thách thức/ 

 Objective & Challenge

 View 15s

 Định dạng/ Format

 inBanner Video

 Network

 Ureka Ads

 Kênh/ Channel

 Ureka DSP

 Kết quả/ Result

 - Đạt vượt kpi view 15s/ Get over kpi view 15s

 -View: 1,2 x Kpi

 - CTR: 0,6%


U News
Người dùng di động Đông Nam Á - Dễ thu hút, Khó chuyển đổi
Người dùng di động Đông Nam Á - Dễ thu hút, Khó chuyển đổi

Đọc thêm

Làm sao để performance agencies phát triển mạnh mẽ trong thế giới định hướng dữ liệu (data-driven)
Làm sao để performance agencies phát triển mạnh mẽ trong thế giới định hướng dữ liệu (data-driven)

Đọc thêm

ĐỊNH HƯỚNG KẾT QUẢ TỐT HƠN NHỜ FIRST VÀ SECOND PARTY DATA
ĐỊNH HƯỚNG KẾT QUẢ TỐT HƠN NHỜ FIRST VÀ SECOND PARTY DATA

Đọc thêm

Contact U

Comment

SEND

We've updated our Privacy & Cookie Policies. Cookies are necessary for us to deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Agree