U Solutions

Ubox Engagement - Geox

Ubox Engagement - Geox

Demo Banner Engagement

Campaign: Geox shoes

 Định dạng/ Format:

 Banner Tương tác/ Engagement Banner

 Chiến dịch/ Campaign:

 Giày Geox/ Geox Shoes

 Kích thước/ Size:

 300x250, 300x600, 728x90, 160x600

 Video
 No
 Dung lượng/ K-Weight:  Max 1mb
 Kích thước mở rộng/Size range extend:  Không / No

 Cơ chế/ Method:        

 CPM, CPC

 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:

 Tất cả/ All

 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 Phù hợp với tất cả các lĩnh vực, đặc biệt các nhãn hàng thời trang

 Suitable for all, specially fashion brands.


We've updated our Privacy & Cookie Policies. Cookies are necessary for us to deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Agree
Loading...