U Solutions

Ubox Content - Phúc Hưng Đường

Ubox Content - Phúc Hưng Đường

Demo Banner Ubox Content

Campaign: Phúc Hưng Đường

 Định dạng/ Format:

 Banner Ubox Content

 Chiến dịch/ Campaign:

 Phúc Hưng Đường

 Kích thước/ Size:

 300x250, 300x600, 728x90, 160x600 

 Tất cả kích thước, chuẩn IAB

 All sizes, According to the IAB standards

 Cơ chế/ Method:        

 CPM, CPC

Video
 No
 Dung lượng/ K-Weight:  Max 1mb
 Kích thước mở rộng/Size range extend:  Không / No

 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:

 Tất cả/ All

 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 Phù hợp với tất cả các lĩnh vực, hỗ trợ tốt cho các chiến dịch chuyển tải nội dung bài viết, PR tới người dùng.

 Suitable for all, support for deliver content, PR to user.

We've updated our Privacy & Cookie Policies. Cookies are necessary for us to deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Agree
Loading...