PHP Intern

Mô tả công việc:

Với vai trò như một PHP Developer, công việc bao gồm nhưng không giới hạn và được đào tạo:

- Phát triển các sản phẩm của Công ty.

- Phối hợp với các thành viên khác, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Leader/PM giao.

- Có thể độc lập xử lý các sản phẩm của cty cũng như tham gia cùng với team.

Yêu cầu công việc:

·       Trung thực.

·       Có tư duy logic.

·       Đam mê công việc.

·       Yêu thích công việc lập trình.

·       Suy nghĩ tích cực (Posivite thinking, Can do attitude).

·       Vừa tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối các trường Cao Đẳng, Đại Học.

Quyềnlợi:

·       Tham gia vào chương trình đào tạo từ 03 tháng - 06 tháng của Ureka Media.

·       Tiếp cận với ngôn ngữ PHP: (Laravel, CodeIgniter, Zend, HTML5, CSS3, Bootstrap…)

·       Tham gia trực tiếp vàp các dự án của công ty.

·       Được hưởng phụ cấp trong quá trình thực tập.

·       Cơ hội được tuyển dụng chính thức sau thực tập.

We've updated our Privacy & Cookie Policies. Cookies are necessary for us to deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Agree
Loading...