U Works

  • U Works
  • Ngân hàng /
  • [Banking/Financial] ACB - TĂNG KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN & MỞ THẺ MỚI
[Banking/Financial] ACB - TĂNG KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN & MỞ THẺ MỚI

MỤC TIÊU CHIẾN DỊCH:

Gia tăng số lượng MỞ TÀI KHOẢN MỚI của các loại thẻ thanh toán

 KPIs MONG ĐỢI CHÍNH:

Tối ưu truyền tải thông điệp về tiện ích của các loại thẻ thanh toán.

- Thu về Lead chất lượng.

- Tối ưu chi phí về Lead.

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 02 tháng

Vì các lý do bảo mật nên khách hàng không đồng ý tạo Landing Page và yêu cầu đưa tất cả traffic về website của ngân hàng. Việc này làm hạn chế khả năng tối ưu campaign của Ureka.

GIẢI PHÁP CỦA UREKA

Để tránh cho khách hàng xao lãng, mất tập trung vì quá nhiều thông tin có trên website chính của ngân hàng; và cũng để hỗ trợ, tăng khả năng tối ưu chiến dịch thì Ureka Media đã thuyết phục khách hàng tạo Landing Page cho từng chiến dịch.


KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

- Chiến dịch đã giúp tăng nhận biết của người dùng với ngân hàng, đạt kết quả rất tốt từ việc được tạo Landing page riêng cho chiến dịch từ đó tối ưu về code, thân thiện hóa ngôn ngữ tiếp xúc người dùng và quan trọng hơn cả landing page hỗ trợ Media Team phân loại tệp người dùng tốt hơn, giúp tối ưu hóa chiến dịch.

CR (Conversion Rate) đạt được rất cao 3,97%

Đặc biệt, riêng với SEM: CR đạt 12,47%

KPI về tương tác post hoàn thành vượt 32,43%Một số hình ảnh của chiến dịch:


We've updated our Privacy & Cookie Policies. Cookies are necessary for us to deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Agree