U Works

  • U Works
  • Ngân hàng /
  • [Banking/Financial] ACB - Chiến dịch mở thẻ thanh toán và sổ tiết kiệm
[Banking/Financial] ACB - Chiến dịch mở thẻ thanh toán và sổ tiết kiệm


MỤC TIÊU CHIẾN DỊCH: Gia tăng số lượng MỞ TÀI KHOẢN MỚI của các loại thẻ thanh toán và sổ tiết kiệm

 KPIs CHÍNH:

- Tối ưu truyền tải thông điệp về tiện ích của các loại thẻ thanh toán.

- Thu về Leads chất lượng để hỗ trợ sales.

- Tối ưu chi phí về Leads.

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 02 thángTHÁCH THỨC CỦA CHIẾN DỊCH:

Vì các lý do bảo mật, khách hàng không đồng ý tạo Landing Page và yêu cầu đưa tất cả traffic về website. Việc này làm giảm đáng kể sự chú ý của người dùng vào mục đích ban đầu và làm hạn chế khả năng tối ưu campaign của Ureka.


CAMPAIGN SOLUTION:

Thuyết phục khách hàng tạo Landing Page riêng cho chiến dịch, giúp tập trung sự chú ý của người dùng, tối ưu trải nghiệm tốt hơn, giúp phân loại tệp khách hàng tốt hơn để hỗ trợ tối ưu chiến dịch thu Leads.

KẾT QUẢ:Giúp tăng nhận biết của người dùng với sản phẩm của ngân hàng. Đồng thời việc được tạo Landing page riêng cho chiến dịch từ đó tối ưu về code, thân thiện hóa ngôn ngữ tiếp xúc với người dùng giúp tạo trải nghiệm tốt cho người dùng. Và quan trọng hơn cả landing page hỗ trợ Media Team phân loại tệp người dùng tốt hơn, giúp tối ưu hóa chiến dịch tốt hơn.


CR đạt 3,97% tốt hơn so với dự kiến

Riêng với SEM, CR đạt 12,47%

KPI về tương tác post hoàn thành vượt hơn KPI ban đầu 32,43%
We've updated our Privacy & Cookie Policies. Cookies are necessary for us to deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Agree