U Works

Brief của chiến dịch: 

Yêu cầu sử dụng Facebook & Google Search để quảng cáo chương trình bán hàng mới nhất, nhằm thu hút người mua mới. 

Requires the use of Facebook & Google Search to promote the latest sales, in order to attract new buyers.

Key KPIs: 10,300 clicks and 35 leads

Timeline: 09/2017 - 10/2017

MỤC TIÊU CHIẾN DỊCH:

Làm tăng nhận biết của người dùng về các sản phẩm của Maritime Bank (MSB) – đặc biệt các sản phẩm tín dụng, hỗ trợ mua sắm – nhân dịp Tết Nguyên Đáng; đồng thời tạo & thu được leads chất lượng để hỗ trợ sales.

KPIs CHÍNH:

•Tương tác với khách hàng mục tiêu.
•Thu hút được leads chất lượng.
•Tối ưu chi phí leads thu về.

THỜI GIAN THỰC HIỆN:  3 tháng

Chiến dịch/ Campaign

 Vinamilk

 Địa lý/ Geography

 Toàn quốc/ Nationwide

 Thời gian/ Timeline

 11/2016

 Mục đích & Thách thức/ 

 Objective & Challenge

 View 15s

 Định dạng/ Format

 inBanner Video

 Network

 Ureka Ads

 Kênh/ Channel

 Ureka DSP

 Kết quả/ Result

 - Đạt vượt kpi view 15s/ Get over kpi view 15s

 -View: 1,2 x Kpi

 - CTR: 0,6%


U News

Làm sao để performance agencies phát triển mạnh mẽ trong thế giới định hướng dữ liệu (data-driven)
Làm sao để performance agencies phát triển mạnh mẽ trong thế giới định hướng dữ liệu (data-driven)

Đọc thêm

ĐỊNH HƯỚNG KẾT QUẢ TỐT HƠN NHỜ FIRST VÀ SECOND PARTY DATA
ĐỊNH HƯỚNG KẾT QUẢ TỐT HƠN NHỜ FIRST VÀ SECOND PARTY DATA

Đọc thêm

XU HƯỚNG TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM 2019
XU HƯỚNG TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM 2019

Đọc thêm

Contact U

Comment

SEND