Định dạng/ Format:

 InRead

 Chiến dịch/ Campaign:

 

 Kích thước/ Size:

 640x480, 640x380, 500x300

 Dung lượng/ K-Weight:
 Video Max 6mb 
 Duration:
 Max 30s
 Embed Youtube:  Yes
 Kích thước mở rộng/Size range extend:
 Không / No
 Bỏ qua quảng cáo / Skip ads  6s

 Cơ chế/ Method:        

 CPM

 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:

 Tất cả/ All

 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 

 Nền tảng/ Platform

 PC


Recent Comments

  • Blog single photo