News

07-06-2016
Programmatic Creative vs. Dynamic Creative Optimization (DCO)

Dynamic creative optimization (DCO) and programmatic creative sound like a similar technologies, but they are actually fundamentally different and used for different purposes.

07-06-2016
Skype Advertising In Vietnam Market

Skype is chat platform which is massive and high affect to users. Even male/female split of which 78% are 15 – 34 years old Enjoy reaching worldwide 80M UU’s that spend on average 1.5M minutes on Skype per month

17-02-2016
How to Use Advanced Facebook Ad Targeting

How are your Facebook ads performing? Are you targeting the right people? If you want your ads to perform better, combine Facebook Graph Search and Audience Insights data to increase advertising ROI. In this article I’ll share how...

06-11-2015
Ứng dụng chat Skype: nơi quảng cáo lý tưởng không thể bỏ qua!

Sự phổ biến của các ứng dụng nhắn tin, nghe gọi miễn phí đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho việc quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ mới. Tuy nhiên giữa cuộc đua của...

28-05-2015
Ureka Media tổ chức thành công chuỗi sự kiện tháng 3

Vào cuối tháng 3 vừa qua, Ureka Media đã tổ chức thành công chuỗi chương trình Cocktail Party với chủ để “Demystifying Big Data” và workshop về phân khúc đối tượng...