• Home
  • News
  • Ureka Media tổ chức thành công chuỗi sự kiện tháng 3
Ureka Media tổ chức thành công chuỗi sự kiện tháng 3

Vào cuối tháng 3 vừa qua, Ureka Media đã tổ chức thành công chuỗi chương trình Cocktail Party với chủ để “Demystifying Big Data” và workshop về phân khúc đối tượng khách hàng trên GA và nhắm chọn đối tượng mục tiêu trên hệ thống DSP.

CONTACT US NOW FOR MORE INFO