F&B - Chivas 18

 Chiến dịch/ Campaign

 Chivas - An expedition by Chivas, to find and bring home the perfect ice to pair with Chivas BS18

 Địa lý/ Geography

 Các thành phố lớnBiggest Cities

 Thời gian/ Timeline

 12/2016 - 02/2017

 Mục đích & Thách thức/ 

 Objective & Challenge

 - Storytelling

 - PR 

 - Branding

 Định dạng/ Format

 inBanner Video, Standard Banner, Facebook Ads, KOLs, 

 Network

 Ureka Ads

 Kênh/ Channel

 Ureka DSP, KOLs fanpage, Facebook

 Kết quả/ Result

 - Mặc dù là rượu nhưng quảng cáo chạy rất mượt/ Although it’s alcohol, campaign did run smooth.

 - Đạt vượt kpi yêu cầu về Impressions, View, Engagement & Reach/ Get over KPI: impressions, views, engagements, reach.

CONTACT US NOW FOR MORE INFO