Beauty - Maxxhair
Địa lý Việt Nam
Đối tượng Nam/ Nữ 20+ 
Thời gian 01 tháng 
Định dạng Box app
Network Ureka Ads
Mục đích Tăng doanh số bán sản phẩm

22,552,466
Impression     

50,292
Click

0.223%
CTR

 

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP