Tin tức

18-04-2018
[PERFORMANCE BASED ADS] Ứng dụng trí thông minh nhân tạo trong hoạt động phân tích dữ liệu tiếp thị

Đây là một bài đăng trong loạt bài nói về các đặc điểm của trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) về hoạt động tiếp thị, phân tích và cả bạn. Chúng tôi sẽ giới thiệu các định nghĩa về AI, nó có ý nghĩa gì đối với...

18-04-2018
[PERFORMANCE BASED ADS] Sáu sự thay đổi các nhà tiếp thị cần phải thực hiện sau vụ tai tiếng của Cambridge Analytica

Không có tổ chức nào có thể tránh được những hàm ý của sự phản đối xung quanh việc sử dụng dữ liệu của Facebook. Michael Daley, chiến lược gia cao cấp tại Digitas Sydney, phác thảo cách thức và lý do tại sao các doanh nghiệp cần điều chỉnh sự cạnh...

16-04-2018
[PERFORMANCE BASED ADS] Ứng dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo trong hoạt động tiếp thị: Customer Insights

Các ứng dụng tích hợp công nghệ trí thông minh nhân tạo trong hoạt động tiếp thị: Customer Insights Đây là một bài đăng trong loạt bài nói về các đặc điểm của trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) về hoạt động tiếp thị,...

13-04-2018
11-04-2018