Demo Banner Engagement

Campaign: Geox shoes

 Định dạng/ Format:

 Banner Tương tác/ Engagement Banner

 Chiến dịch/ Campaign:

 Giày Geox/ Geox Shoes

 Kích thước/ Size:

 300x250

 Cơ chế/ Method:        

 CPM, CPC

 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:

 Tất cả/ All

 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 Phù hợp với tất cả các lĩnh vực, đặc biệt các nhãn hàng thời trang

 Suitable for all, specially fashion brands.


Recent Comments

  • Blog single photo