Demo Standard Banner

Campaign:

 Định dạng/ Format:

 SliderVideo

 Chiến dịch/ Campaign:

 

 Kích thước/ Size:

 300x250 & 500x300;

 Cơ chế/ Method:        

 CPM

 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:

 Tất cả/ All

 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 

 Nền tảng/ Platform

 PC

Recent Comments

  • Blog single photo