Demo inBanner Video (OutStream Video Ads)

Campaign: Samsung J2 - Viettel Store

 Định dạng/ Format:

 inBanner Video (OutStream Video Ads)

 Chiến dịch/ Campaign:

 Samsung J2 - Viettel Store

 Kích thước/ Size:

 300x600 & 300x250

 Cơ chế/ Method:        

 CPM, CPC, CPV

 Khả năng nhắm chọn/ Targeting:

 Tất cả/ All

 Sản phẩm phù hợp/ Industry:

 Phù hợp với tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những thương hiệu có TVC

 Suitable for all, especially those with TVC.

Recent Comments

  • Blog single photo